Οὐκρανία, διαφοροποίηση τῶν Εὐρωπαίων

Ἡ διαφοροποίηση τῶν Εὐρωπαίων στὸ οὐκρανικὸ καθίσταται καθημερινὰ ἐμφανέστερη, ὅσο ἀποδεικνύεται ἡ ὰκροδεξιὰ φύση τοῦ καθεστῶτος καὶ ἡ ψυχρότης τοῦ κόσμου ἀπέναντί του στὸ Κίεβο∙ μετὰ ἀπὸ πολλὲς πιέσεις ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἀποδέχθηκε ἐκταμίευση μόνο 650 ἑκατομμυρίων εὐρὼ ἀπὸ παλαιὸ πρόγραμμ, ἐνῶ οἱ πρωτοβουλίες Μέρκελ δίδουν ἐλπίδες γιὰ εἰρηνικὴ λύση. Στὸ Κίεβο ἔχει μεταβεῖ μόνο ὁ Οὐίλλιαμ Χαίηγκ, ἀλλὰ περιέγραψε σχεδὸν μὲ μελανὰ χρώματα στὴν Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων τὴν ἐκεῖ κατάσταση, ἐνῶ ἡ Ἀμερικὴ διέθεσε ἕνα δις δολλάρια καὶ ὑπόσχεται περισσότερα∙ ἡ ἀδυναμία ἐλέγχου τῶν ἀνατολικῶν καὶ πλουσίων ἐπαρχιῶν ἀπ’ τὸ καθεστὼς εἶναι τὸ κύριο ἐσωτερικὸ πρόβλημα, καθὼς δὲν ἀποστέλλονται πιὰ τὰ δημόσια ἔσοδα στὸ Κίεβο καὶ οἱ κρατικές ὑπηρεσίες ὑπολειτουργοῦν, μὲ τοὺς ὑπαλλήλους τους ἀπλήρωτους.