Ὑπονομεύσεις ὀπισθοφυλακῶν

Ἡ διελκυστίνδα τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόικα θεωροῦνται ὡς ὑπονομεύσεις ὀπισθοφυλακῶν, ἐπειδὴ δὲν προβλέπεται ἔχειν ἄλλα περιθώρια στὸ μέλλον, καθὼς ὅλοι ἀναγνωρίζουν τὴν ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας∙ οἱ ἀντιρρήσεις τους, γιὰ τὶς ἐκκρεμεῖς μεταρρυθμίσεις χαρακτηρίζονται γελοῖες ἀπ’ τοὺς Γερμανοὺς καὶ τοὺς ἀντικειμενικοὺς παρατηρητὲς στὶς Βρυξέλλες. Ἐπιμένουν ὅμως, διότι αὐτὴν τὴν ἐντολὴ ἔχουν ἀπ’ τὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα∙ ὅσο μάλιστα καταρρέει ἡ ἀμερικανικὴ πλεκτάνη στὴν Οὐκρανία, γιὰ τὴν διάβρωση τοῦ εὐρώ, τόσο αὐτοὶ ἀπομένουν σχεδὸν τὸ μοναδικὸ ὅπλο τους. Ἀκόμη κι ὁ ΙΟΒΕ ξύπνησε καὶ παραδέχεται ὅτι ἔχει βλτιωθεῖ τὸ ψυχολογικὸ κλίμα στὴν οἰκονομία, στὶς 94,8 μονάδες τὸν Φεβρουάριο, ἀπὸ 92,6 τὸν Ἰανουάριο, ἐνῶ κι ἀπ’ τὶς ἀγορὲς ἔρχονται οἱ ἴδιες διαπιστώσεις∙ ἀκόμη καὶ στὶς ἀγορὲς τὰ ἑξάμηνα κρατικὰ ὁμόλογα ἀγοράσθηκαν μὲ 3,6% καὶ προσφορὰ δυόμισυ φορὲς περισσότερα κεφάλαια, ἀλλὰ παρόμοια πτώση παρουσιάζουν καὶ τὰ δεκαετῆ, χαμηλότερο ἐπίπεδο τῆς τετραετίας.