Προεκτάσεις προεκλογικῶν

Τὰ κόμματα ὑφίστανται τὶς προεκτάσεις τῶν προεκλογικῶν ἀναγκῶν∙ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ τὸ οὐκρανικὸ ἔχουν ἐπιφέρει ριζικὲς ἀλλαγὲς στὴν πολιτικὴ δυναμική, σὲ σύγκριση μὲ τὴν προετοιμασία κυρίως τῆς ἀντιπολιτεύσεως γιὰ τὴν ἐκλογικὴ μάχη, πέραν τῶν συνεπειῶν ἀπ’ τὰ σκάνδαλα. Τὸ βασικό της ἐπιχείρημα γιὰ νέα μέτρα ἀπ’ τὴν τρόικα κατέρρευσε, ἐνῶ ἡ ἀποφυγὴ καταδίκης τοῦ ἀκροδεξιοῦ καθεστῶτος τῆς Οὐκρανίας γεννᾶ πολλὲς ἀπορίες στὴν κοινὴ γνώμη, διότι συνδέονται αὐτὰ μὲ τὶς ἱστορικές μας ρίζες∙ στὸν ΣΥΡΙΖΑ διογκώνεται τὸ πρόβλημα τῆς στάσεως ἀπέναντι στὴν «Χρυσῆ Αὐγή», διότι ἔρχεται ἡ ψηφοφορία στὴν Βουλὴ γιὰ τὴν ἄρση τῆς ἀσυλίας ἄλλων ἐννέα βουλευτῶν της. Ἀρκετὰ στελέχη προσκείμενα στὸν Ναπολεοντίσκο ἔχουν διατυπώσει ἀντιρρήσεις, μὲ κατηγορίες γιὰ μεθοδεύσεις κατὰ τῆς κυβερνήσεως, ἐνῶ εἶναι διώξεις τῆς δικαιοσύνης∙ τελικὰ καταλήγουν στὸ νὰ ὑπεψηφίσουν τὴν παραπομπή, μετὰ ἀπὸ πολλὲς πιέσεις στὸ ἐσωτερικό του καὶ ἀπ’ τὴν κοινὴ γνώμη.