Οὐκρανία σὰν Γιουγκοσλαβία

Τα γεγονότα τῆς Οὐκρανίας εἶναι πιστὴ ἀντιγραφὴ τῶν ἀντιστοίχων στὴν πρώην Γιουγκοσλαβία, πρὸ εἰκοσαετίας καὶ δεκαπενταετίας∙ ἀργότερα διαπιστώθηκε ὅτι οἰ ἀκρότητες στὴν Βοσνία καὶ στὸ Κοσσυφοπέδιο ἦταν ὀργανωμένες ἀπ’ τὶς ἀμερικανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες, στὶς δύο περιοχές, μὲ τὴν χρησιμοποίηση μισθοφόρων Κοσσοβάρων. Ἡ Γιουγκοσλαβία διαλύθηκε καὶ οἱ δύο περιοχὲς ἀκόμη δὲν ἔχουν συνέλθει, ἐνῶ ἡ Βαλκανικὴ καὶ ἡ χώρα μας ὑφίσταται τὴν ἐγκληματιικὴ δράση τῶν στοιχείων αὐτῶν∙ ἡ διαφορὰ εἶναι μία, ἡ Ρωσία τότε ἦταν σὲ κατάσταση διαλύσεως καὶ χρεωκοπίας καὶ ἀδύναμη ἡ Κίνα, ὥστε τὸ ΝΑΤΟ βομβαρδίζειν τὴν πρεσβεία της στὸ Βελιγράδι. Σήμερα ἡ Ρωσία εἶναι δυναμικὴ καὶ ἡ Κίνα ἡ ἰσχυρότερη οἰκονομία στὸν κόσμο. Αὐτὰ μετρᾶνε.