Ὁλοκληρωτικὴ προπαγάνδα

Ἡ παρουσίαση τῶν γεγονότων στὴν Οὐκρανία ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ καὶ τὴν ἐπιχώρια διαπλοκὴ εἶναι κανονικὴ ἀντιγραφὴ ὁλοκληρωτικῆς προπαγάνδας∙ ἡ παραπληροφόρηση πλήρης καὶ ἡ διαστρέβλωση τῶν γεγονότων προσβλητικὴ γιὰ τὶς αἰσθήσεις μας. Οἱ ἱστορικὲς ρίζες τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὶς νότιες περιοχές της, καὶ περισσότερο στὴν Κριμαία καὶ στὴν Ὀδησό, λογοκρίνονται ἢ ἀγνοοῦνται τουλάχιστον∙ οὐδεμία ἀναφορὰ γιὰ τὴν Φιλικὴ Ἑταιρεία καὶ τὴν ἀκμάζουσα ὁμογένεια. Ὅσο γιὰ τὰ τρέχοντα, γιὰ ὅλα φταίει ἡ Ρ ωσία, τὸ διεθνὲς δίκαιο δὲν ἰσχύει παρὰ ὅπως ἐπιτάσσει ἡ ἀτλαντικὴ προπαγάνδα∙ ἡ Κίνα ζήτησε τὴν διατήρηση τῆς εἰρήνης, τὸν σεβασμὸ τοῦ διεθνοῦς δικαίου, ἀλλὰ καὶ τῶν ἱστορικῶν σχέσεων στὴν περιοχή∙ τελικὰ μνημονεύθηκε ἡ ἐπικοινωνία τῶν προέδρων Ρωσίας, Κίνας.