Ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἰσχυρὲς ἀνοδικὲς τάσεις παγκομσίως, ἀκόμη καὶ στὴν Μόσχα, μετὰ τὴν ἀπότομη πτώση προχθές∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,3750 δολλάρια, ἀλλὰ ἀνέβηκε στὰ 140,1805 γιέν, ἐνῶ ἔπεσαν χρυσός, 1339,50, καὶ πετρέλαιο, 109,58. Οἱ ἐπενδυτὲς δίχνουν ὅτι παραμελοῦν τὶς ἀμερικανικὲς ἀπειλὲς γιὰ οἰκονομικὲς κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας καὶ περισσότερο ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ ρωσικὰ ἀντίμετρα, ἐὰν προχωρήσει στὴν πραγματοποίηση τῶν ἀπειλῶν της ἡ Οὐάσιγκτον∙ χαρακτηριστικὰ οἰκονομικὸς σύμβουλος τοῦ Κρεμλίνου προανήγγειλε τὴν πώληση τῶν ἀμερικανικῶν κρατικῶν ὁμολόγων, ποὺ ἔχει στὰ συρτάρια της ἡ Κεντρικὴ Τράπεζα τῆς Ρωσίας –μερικὲς ἑκατοντάδες δις δολλαρίων-, τὴν ἀντικατάσταση τῶν ἀποθεμάτων της σὲ δολλάρια μὲ εὐρὼ καὶ τὴν καθιέρωση τοῦ εὐρὼ ὡς μοναδικοῦ μέσου διεθνῶν συναλλαγῶν τῆς χώρας. Ἡ Οὐάσιγκτον δὲν ἀπάντησε στὶς προειδοποιήσεις αὐτές, ἀλλὰ οὔτε καὶ συνέχισε τὶς ἀπειλές της∙ ἡ Μόσχα ὅπως φαίνεται ἔχει πολλὰ βέλη στὴν φαρέτρα της.