Δύσκολα, ἀμερικανοεβραϊκὰ

Σὲ φάση ψυχρότητος παραμένουν οἱ σχέσεις Ἰσραὴλ καὶ Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ὅπως διαπιστώθηκε κατὰ τὴν συνάντηση Βενιαμὶν Νετανιάχου καὶ Μπάρακ Ὀμπάμα∙ ὁ Ἰσραηλινὸς πρωθυπουργὸς δὲν ἐπείσθη ἀπ’ τὶς διαβεβαιώσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου, ὡς πρὸς τὸν ἔλεγχο τῶν πυρηνικῶν τοῦ Ἰράν, ἀλλὰ καὶ δὲν ἐνέδωσε στὶς πιέσεις γιὰ τὸν ἐνδοπαλαιστινιακὸ διάλογο. Τὸ ἀντίθετο μάλιστα ἐμφανίσθηκε πολὺ ἀνήσυχος, διότι ἡ ἔνταση στὶς ρωσοαμερικανικὲς σχέσεις δύναται ἐπηρεάσαι καὶ τὸ ἰρανικό, ἐπειδὴ εἶναι καθοριστικὴ ἡ ἐπιρροὴ τῆς Μόσχας στὴν Τεχεράνη∙ οἱ Ἰσραηλινοὶ γνωρίζουν ὅτι οἱ δυνατότητες τῆς Οὐάσιγκτον στὴν Μέση Ἀνατολὴ εἶναι ἐλάχιστες, μετὰ τὴν παταγώδη ἀποτυχία της γιὰ βομβαρδισμὸ τῆς Συρίας τὸ περασμένο Καλοκαῖρι. Ὡς πρὸς τοὺς διωγμοὺς κατὰ τῶν Ἐβραίων στὴν Οὐκρανία ἀπέφυγαν τὴν ὁποιαδήποτε ἀναφορά. Σὰν νὰ μὴν γίνεται τίποτε…