Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, ἀφορμὴ παρουσίας

Τὸ σημερινὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβουλιο γιὰ τὴν Οὐκρανία κρίνει τὴν αὐτόνομη πολιτικὴ παρουσία τῆς γηραιᾶς ἠπείρου, στὴν πιὸ κρίσιμη στιγμὴ τῆς συνοχῆς τῆς Εὐρωζώνης∙ οἱ διαφοροποιήσεις τῆς Γερμανίας περισσότερο καὶ πολλῶν ἄλλων ἑταίρων της ἀπέναντι στὴν ἀμερικανικὴ ἰσοπεδωτικὴ παρέμβαση εἶναι σαφεῖς, ἔστω κι ἂν δὲν καταγράφονται ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή. Οἱ ἐξελίξεις τρέχουν πολὺ γρήγορα, ἐνῶ οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὴν ἐκμίσθωση τῶν ἐλευθέρων σκοπευτῶν ἀπ’ ἀνθρώπους τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως, μετροῦν πλέον πολύ, διότι προέρχονται ἀπὸ τὸν Ἐσθονὸ ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν∙ ἡ ἀνεκτικὴ στάση τῶν Παρισίων ἀπέναντι στὴν Οὐάσιγκτον ἐνοχλεῖ πολλοὺς ἀκόμη καὶ στὴν Γαλλία, καὶ περισσότερο τοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες οἱ ὁποῖοι σκέπτονται τὶς συνέπειες γιὰ τὶς ἐπενδύσεις τους στὴν Ρωσία καὶ στὴν Οὐκρανία. Πρόκειται γιὰ πολὺ δύσκολη διάσκεψη.