Παρέμβαση τῶν Εὐρωπαίων

Ἡ καθαρὰ ὑπονομευτικὴ στάση τοῦ Πὼλ Τόμσεν στὶς διαβουλεύσεις μὲ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, σὲ πλήρη διαφωνία μὲ τοὺς ἄλλους δύο τῆς τρόικα, ὁδήγησε στὴν ἄμεση παρέμβαση τῶν Εὐρωπαίων∙ ἡ Ἐπιτροπὴ καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα χαρακτήρισαν ἀπαράδεκτες τὶς ἀντιρρήσεις τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου γιὰ τὸ ὕψος τῶν ἀναγκῶν ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν, ὅταν οἱ ἀξιολογήσεις ἔχουν γίνει ἀπὸ ἔγκυρους διεθνεῖς οἴκους, καὶ ἔδωσαν ἐντολὴ στοὺς ἐκπροσώπους τους νὰ ἀγνοήσουν τὸν πολὺν κύριον Τόμσεν, ἂν καὶ χθὲς ἐμφανίσθηκε σὲ διαφορετικοὺς τόνους. Οἱ ὑποψίες γιὰ τὸν ρόλο του ἐνισχύονται, διότι εἶναι καὶ ὁ εἰσηγητὴς τῆς πολιτικῆς τοῦ 2010, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πρωτοφανῆ ὕφεση, καὶ τῶν νέων μέτρων τὸ Φθινόπωρο∙ μετὰ τὶς παρεμβάσεις αὐτὲς οἱ διαπραγματεύσεις προχώρησαν ἀρκετὰ γρήγορα χθὲς καὶ ἀναμένεται ἡ ὁλοκλήρωσή τους μέχρι αὔριο. Φαίνεται ὅτι οἱ ἐντολοδόχοι του κερδοσκόποι τὸ πῆραν ἀπόφαση γιὰ τὴν Ἑλλάδα.