Κύπρος ψήφιση στὴ Βουλὴ

Τελικὰ ὁ νόμος γιὰ τὶς ἰδιωτικοποιήσεις ψηφίσθηκε στὴ Βουλὴ τῆς Κύπρου, μὲ 30 ὑπὲρ καὶ 26 κατά∙ ἡ ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν ἔγκριση τῆς δόσεως ἀπ’ τὴν τρόικα ἱκανοποιήθηκε καὶ ἡ μεγαλόνησος ἀποφεύγει τὴν χρεωκοπία. Ἀπομένει ὁ ἀνασχηματισμὸς τῆς κυβερνήσεως, μετὰ τὴν παραίτησή της, λόγῳ τῆς ἀποχωρήσεως τῶν ὑπουργῶν τοῦ ΔΗΚΟ, μετὰ τὴν διαφωνία του γιὰ τοὺς ὅρους διεξαγωγῆς τοῦ διακοινοτικοῦ διαλόγου∙ ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἔχει ἀνακοινώσει ὅτι ὁ ἀνασχηματισμὸς θὰ γίνει τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα, ὅταν ὑπολογίζεται ὅτι ὁλοκληρώνονται οἱ διαβουλεύσεις γιὰ τὰ πρόσωπα ποὺ θὰ ἀντικαταστήσουν τοὺς τέσσερες ἀποχωρήσαντες ὑπουργούς. Ἡ Κύπρος βρίσκεται σὲ κρίσιμη καμπή, διότι διγράφονται εὐοίωνες προοπτικὲς γιὰ ἐπανένωση τῆς νήσου.