Οὐκρανία, ρόλος Γερμανίας

Ὁ διάλογος γιὰ τὴν ἐπίλυση τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως ἄρχισε στὸ Βρυξέλλες, μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Ρώσου ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν στὸ Συμβούλιο τοῦ ΝΑΤΟ∙ ἡ συμμετοχὴ ἦταν ἀποτέλεσμα τοῦ διαλόγου τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν καὶ τῆς συναντήσεως τῶν ὑπουργῶν τους Ἐξωτερικῶν προχθὲς στὴν Γενεύη. Ἤδη καὶ στὸ Παρίσι, οἱ ἐπικρίσεις γιὰ τὴν ἀπουσία συμμετοχῆς του στὴν γερμανικὴ πρωτοβουλία, φέρουν ἀποτέλεσμα καὶ πολλοὶ ζητοῦν τὴν ἐνεργὸ ἀνάμιξη τῆς Γαλλίας στὰ πλαίσια τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος∙ ὁ διάλογος σημαίνει ἀναγνώριση τῶν ἱστορικῶν ριζῶν καὶ τῶν γεωπολιτικῶν συμφερόντων τῆς Ρωσίας. Ἡ λύση τῶν διαβουλεύσεων μέσῳ τοῦ ΟΑΣΕ κερδίζει ἔδαφος, ἐνῶ οἱ ἀμερικανικὲς ἀπειλὲς γιὰ οἰκονομικὲς κυρώσεις κατὰ τῆς Μόσχας ἀτονοῦν πλέον∙ ἡ κατάσταση στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας τοὺς ἀπασχολεῖ περισσότερο, διότι ἡ κυβέρνηση τοῦ Κιέβου δὲν ἐλέγχει τὶς πλούσιες ἀνατολικὲς ἐπαρχίες καὶ οἱ ἐλλείψεις σὲ τρόφιμα καὶ ρευστὸ εἶναι ἐμφανεῖς.