Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μετὰ τὴν ἐκτόνωση τῆς καταστάσεως στὴν Οὐκρανία καὶ τὴν ἔναρξη διαλόγου, ἀλλὰ ὑπὸ τὰς ἐπιφυλάξεις τῆς προωθήσεώς του∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3731 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 140,6850 γιέν, ἐνῶ ἔπεσαν, χρυσός, 1333,50 καὶ πετρέλαιο, 108,59. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοὶ γιὰ τὰ ἀποτελέσματα τῶν συνομιλιῶν στὸ Παρίσι, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Συμβουλίου τοῦ ΝΑΤΟ στὶς Βρυξέλλες∙ στὴν Ἀσία ἡ αἰσιοδοξία ἐπανέρχεται σταδιακά, μὲ τὴν ἀνακοίνωση γιὰ ἀνάπτυξη, 7,5%, φέτος στὴν Κίνα, ἂν καὶ τὰ μέτρα γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος στὶς μεγάλες πόλεις, ἴσως φέρουν κάποια μείωση στοὺς ρυθμούς της. Στὴν Εὐρωζώνη ὁ δείκτης ἐπιχειρηματικῆς ἐμπιστοσύνης βελτιώθηκε στὶς 53,7 μονάδες τὸν Φεβρουάριο, τὸ ὑψηλότερο ἐπίπεδο ἀπὸ διετίας∙ ἡ παροχὴ βοηθείας 11 δις εὐρὼ ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση πρὸς τὴν Οὐκρανία, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς χρεωκοπίας, θεωρεῖται καλὸς οἰωνὸς ἀπ’ τοὺς ἐπενδυτές.