Παιχνίδια τῆς διπλωματίας

Τὰ παιχνίδια τῆς διπλωματίας συμπληρώνουν τὶς κινήσεις στὸ ἔδαφος τῆς Οὐκρανίας∙ στὸ Παρίσι ἡ συνάντηση τοῦ Ρώσου ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν μὲ τοὺς Ἀμερικανό, Γάλλο καὶ Γερμανὸ ὁμόλογό του δὲν ἀπέδωσαν, διότι δὲν ἀπεδέχθη συνάντηση μὲ τὸν Οὐκρανὸ ὑπουργό, ἀλλὰ ζήτησε τὴν ἐφαρμογὴ τῆς συμφωνίας τῆς 22ας Φεβρουαρίου. Οἱ ἀπειλὲς γιὰ οἰκονομικὲς κυρώσεις δὲν ἐνοχλοῦν τὴν Μόσχα, διότι πιστεύουν ὅτι ἔχουν περισσότερες δυνατότητες γιὰ κυρώσεις κατὰ τῆς Ἀμερικῆς∙ περισσότερο ἐνοχλεῖ ἡ φήμη γιὰ αἴτηση τῆς Οὐκρανίας συμμετοχῆς στὸ ΝΑΤΟ καὶ ἡ αὔξηση τῆς στρατιωτικῆς συνεργασίας μὲ τὴν Πολωνία καὶ τὶς βαλτικὲς χῶρες. Στὰ οἰκονομικὰ ἡ Ρωσία διαθέτει τὸ ἰσχυρὸ χαρτί, εἶναι ἡ πώληση τῶν ἀμερικανικῶν κρατικῶν ὀμολόγων, μερικῶν ἑκατοντάδων δις δολλαρίων, καὶ τὴν ἀντικατάσταση τῶν συναλλαγματικῶν ἀποθεμάτων της, ἐνῶ ἡ Εὐρώπη δύσκολα πολὺ ἀντικαθιστᾶ τὸν ἐφοδιασμό της μὲ ἐνέργεια ἀπὸ ἄλλες πηγές∙ τὸ παιχνίδι εἶναι πολὺ πιὸ πολύπλοκο πλέον.