Ἀμερικῆς προϋπολογισμὸς

Ἡ κατάθεση τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ 2015 στὸ Κογκρέσσο ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ κυβέρνηση προκάλεσε ἔντονες ἀντιδράσεις ἀπ’ τὴν πλειοψηφία τῶν Ρεπουμπλικανῶν στὴν Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων∙ ὁ προϋπολογισμός, ὕψους 3,9 τρις δολλαρίων, προβλέπει αὔξηση τῆς φορολογίας τῶν ἑταιρειῶν, γιὰ τὴν κάλυψη τοῦ ἐλλείμματος καὶ τὴν χρηματοδότηση τῶν κοινωνικῶν ἀναγκῶν. Οἱ Ρεπουμπλικανοὶ ὅμως διαφωνοῦν καὶ ἀπειλοῦν ὅτι θὰ τὸν καταψηφίσουν, ἐὰν δὲν ἀφαιρέσει τὴν αὔξηση τῆς φορολογίας∙ ἂν ὅμως γίνει αὐτό, τότε πρέπει νὰ αὐξηθεῖ σὲ ἄλλους κλάδους ἡ φορολογία γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἐσόδων, ὁπότε ἡ διαφωνία παραμένει. Τὸ πρόβλημα εἶναι περισσότερο πολιτικό, διότι ἔρχονται οἱ ἐκλογὲς τοῦ Νοεμβρίου καὶ οἱ Ρεπουμπλικάνοι ἐπιθυμοῦν νὰ τὶς κερδίσουν, γιὰ νὰ ἀνοίξει ὁ δρόμος γιὰ τὶς προεδρικὲς τοῦ 2016. Προβλέπεται σκληρὴ ἡ ἀναμέτρηση.