Πὼλ Τόμσεν καὶ Οὐκρανία

Ἡ ἐντελῶς ἀδικαιολόγητη σκλήρυνση τῆς στάσεως τοῦ Πὼλ Τόμσεν στὴν ἀξιολόγηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας δὲν ἐξηγεῖται λογικὰ καὶ μὲ μόνα τὰ δικά μας πράγματα∙ ἡ κρίση στὴν Οὐκρανία εἶναι συμπληρωματικὴ πρὸς τὴν ἑλληνικὴ πρὸ τετραετίας, μὲ στόχο τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, μὲ τὴν χρεωκοπία μας ὡς καταλύτη. Ἀπέτυχαν καὶ χρησιμοποίησαν τὴν Οὐκρανία, ὄχι τόσο κατὰ τῆς Ρωσίας, ὅσο κατὰ τῆς Εὐρωζώνης, μὲ τὴν ἐπιστράτευση τῶν ναζιστικῶν καὶ ἄλλων ἀκροδεξιῶν εἰς ἐπικουρίαν∙ διαπιστώνουν ὅτι χάνουν στὴν Οὐκρανία, λόγῳ τῆς σκληρῆς στάσεως τῆς Ρωσίας, τῆς ἀποχῆς τῶν Δυτικῶν Οὐκρανῶν καὶ τῆς δυναμικῆς ἀντιστάσεως τῶν ρωσόφωνων, ἀλλὰ καὶ τῆς διαφοροποιήσεως τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ∙ χάνουν οἱ κερδοσκόποι τὸ παιχνίδι στὴν κεντρικὴ Εὐρώπη καὶ ἐπανέρχονται στὸ μαλακὸ ὑπογάστριό της. Μάταιος κόπος!