Ἐμφανὴς κατανόηση τοῦ Γερμανοῦ προέδρου

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ προέδρου τῆς Γερμανίας συνέβαλε σημαντικὰ στὴν ἄρση πολλῶν παρεξηγήσεων, γνωστῶν τῆς ἀτλανικῆς προπαγάνδας τῆς τετραετίας∙ ὁ Γιοαχὶμ Γκάουκ δέχθηκε τὸν Ἀλέξη Τσίπρα καὶ συζήτησε μαζί του, ἐνῶ ἀναγνώρισε ὅτι ἡ συγνώμην εἶναι ἡ καλύτερη θεραπεία τῶν κακῶν τοῦ παρελθόντος, ἂν καὶ ἀπομένει ἡ σημερινή του ἐπίσκεψη στὶς Λυγκάδες Ἰωαννίνων, γιὰ προσκύνηση στὸ μνημεῖο τῶν ἐκτελεσθέντων ἀπ’ τοὺς Γερμανοὺς τὸ 1943. Ὁλόκληρο τὸ χωριὸ εἶχε ἐκτελεσθεῖ, ἀπ’ τὰ γεογέννητα μέχρι στοὺς γέρους, διότι οἱ ἀντάρτες εἶχαν σκοτώσει ἕναν Γερμανὸ ἀξιωματικό∙ ἕνας μόνο σώθηκε, διότι ἦταν στὴν ἀγκαλιὰ τῆς μητέρας του. Ἡ ἀπαίτηση ἀπέναντι στὴν Γερμανία γιὰ ἀποζημιώσεις εἶναι λογική, ἀλλὰ ἡ διαμονοποίηση τῆς χώρας εἶναι ἄλλο πρᾶγμα. Δείχνει κάτι ἄλλο, πλήρη ἄγνοια ἱστορίας.