Φύση ἐλευθέρων σκοπευτῶν

Οἰ ἔρευνες γιὰ τὴν φύση τῶν ἐλευθέρων σκοπευτῶν στὸ Κίεβο δὲν ἔχουν προχωρήσει ἀπ’ τὴν νέα κυβέρνηση, οὔτε ἔχουν τεθεὶ ἀπ’ τὴν Ἐπίτροπο Ἐξωτερικῶν σχέσεων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, παρὰ τὴν καταγγελία τοῦ Ἐσθονοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν∙ αὐτὸ εἶναι πολὺ κύριο θέμα διαφωνίας τῶν Ἀμερικανῶν μὲ τοὺς Ρώσους, γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση. Ὁ Ἐσθονὸς ἔχει καταθέσει συγκεκριμένα στοιχεῖα ὅτι οἱ ἐλεύθεροι σκοπευτές ἦταν μισθοφόροι μελῶν τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως οἱ ὁποῖοι σκότωναν ἀστυνομικοὺς καὶ διαδηλωτές, ἐνῶ καὶ ὁ Βίκτωρ Γιανουκόβιτς ἔχει δηλώσει, ὅτι οἱ ἀστυνομικοὶ δὲν εἶχαν σφαῖρες στὰ ὅπλα τους∙ οἱ Γερμανοὶ κρατοῦν χαμηλοὺς τόνους, ἐνῶ Ἀμερικανὸς καὶ Ἄγγλος ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν κατέθεσαν στεφάνι στοὺς νεκροὺς τῶν μισθοφόρων.