Εὐρωπαϊκὲς περιφέρειες

Τὸ συνέδριο τῶν εὐρωπαϊκῶν περιφερειῶν διοργανώνεται αὔριο στὴν Ἀθήνα, μὲ τὴν συμμετοχὴ 800 ἐκπροσώπων ἀπὸ τὰ 28 μέλη καὶ μὲ τὴν παρουσία τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς Μανουὲλ Μπαρόζο, ἐνῶ θὰ ἀπευθυνει χαιρετισμὸ καὶ ὁ πρωθυπουργός∙ θέμα τοῦ διημέρου συνεδρίου εἶναι ἡ ἀναζήτηση τρόπων γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν καθυστερημένων περιφερειῶν τῆς Εὐρώπης καὶ συντονισμοῦ τῆς πολιτικῆς της γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό. Ἡ Ἀθήνα ἐπελέγη, διότι ἡ χώρα μας ἀσκεῖ τὴν προεδρία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως τὸ τρέχον ἑξάμηνο καὶ διότι ἔχει πολλὲς καθυστερημένες περιοχὲς οἱ ὁποῖες ἔχουν χειροτρεύσει λόγῳ τῆς κρίσεως∙ Τὰ συμπεράσματα τοῦ συνεδρίου θεωροῦνται πολύτιμα ἔν ὄψει τῶν εὐρωεκλογῶν καὶ τῆς ἀναδείξεως τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς δι’ αὐτῶν.