Ἐξωτερικὸ ἐμπόριο Ρωσίας

Τὸ ἐξωτερικὸ ἐμπόριο τῆς Ρωσίας διαδραματίζει καθοριστικὸ ρόλο στὴν οὐκρανικὴ κρίση∙ τὸ μεγαλύτερο μέρος του διεξάγεται μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, 267,5 δις εὐρὼ -ἐκ τῶν ὁποίων πάνω ἀπὸ ἕνα τρίτο μὲ τὴν Γερμανία-, κι ἀκολουθοῦν Κίνα, 64,1, Οὐκρανία, 24,3, Λευκορωσία, 24,1, ΗΠΑ, 18,9, Ἰαπωνία, 17, Τουρκία, 17. Ἡ Εὐρώπη καλύπτει μεγάλο μέρος τῶν ἐξαγωγῶν της, κεφαλαιουχικῶν καὶ καταναλωτικῶν ἀγαθῶν, στὴ Ρωσία, ἐνῶ προμηθεύεται σχεδὸν τὸ ἑνα τρίτο τῶν ἐνεργειακῶν της ἀναγκῶν∙ αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν εὔκολο πρᾶγμα ὁ οἰκονομικὸς πόλεμος, ὅταν μάλιστα προσθέσει κανεὶς καὶ τὶς τεράστιες ἐπενδύσεις εὐρωπαϊκῶν ἑταιρειῶν -ἄνω τοῦ ἑνὸς τρις εὐρώ-, σὲ ρωσικὲς πλουτοπαραγωγικὲς πηγές. Φυσικὰ γιὰ τὴν Ἀμερικὴ ὑπάρχουν καὶ τὰ προβλήματα τῶν κρατικῶν ὁμολόγων της στὰ χέρια τῆς ρωσικῆς Κεντρικῆς Τραπέζης.