Ἀμυντικὲς δαπάνες Κίνας

Ἡ αὔξηση τῶν ἀμυντικῶν δαπανῶν τῆς Κίνας, κατὰ 1,2% φέτος, ἔχει προκαλέσει τὶς ὀξύτατες καταγγελίες τῶν Ἀμερικανῶν, γιὰ ἐπέκταση τῆς στρατιωτικῆς ἐπιρροῆς της στὴν Ἀσία∙ ἡ κινεζικὴ κυβέρνηση ἀντέδρασε ἤρεμα καὶ ἔδωσε στὴ δημοσιότηυτα στὰ συγκριτικὰ στοιχεῖα τῶν δύο ἀμυντικῶν προϋπολογισμῶν: οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἔχουν 456 δις δολλάρια ἀμυντικὲς δαπάνες καὶ ἡ Κίνα,132, ἐνῶ κι ἂν γίνει στάθμιση ἀνάλογα μὲ τὸ βιωτικὸ ἐπίπεδο τῶν δύο λαῶν, οἱ δαπάνες τοῦ Πεκίνου ἀνέρχονται σὲ 150 δις. Ἡ Οὐάσιγκτον δὲν ἀπάντησε, ὅπως δὲν εἶχε σχολιάσει καὶ τὴν ἀπάντηση τοῦ κινεζικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, στὴν ἔκθεση τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα∙ οἱ Κινέζοι παρέθεσαν συγκεκριμένα στοιχεῖα, γιὰ τὴν καταπίεση ἐγχώμων καὶ μεταναστῶν στὴν Ἀμερική, ἀλλὰ ἀπόλυτη σιωπὴ τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς.