Οἱ τρομοκρατίας πολιτικὲς προεκτάσεις

Οἱ πολιτικὲς προεκτάσεις τῆς τρομοκρατίας τείνουν ὑπερκεράσαι τὶς ἐπιπτώσεις τῶν σκανδάλων στὴν πολιτική μας ζωή∙ ἡ ἔκδοση τοῦ βιβλίου τοῦ ἀρχιδολοφόνου ἔχει προκαλέσει ἔντονες ἀντιδράσεις σὲ ὅλα τὰ πολιτικὰ σχήματα. Τὸ ζήτημα εἶναι τὸ ἐὰν κάποιο κοινοβουλευτικὸ κόμμα μπορεῖ νὰ ὑποστηρίζει τοὺς ἐγκληματίες τρομοκράτες, κι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐμμέσως πλὴν σαφῶς τὸ κάνει∙ ἡ ἐμμονή του στὴν ὑποστήριξη δὲν ἐξηγεῖται ἀπὸ ἐσωκομματικὲς ἰσορροπίες, ἐνῶ προκαλεῖ ἔντονες ἀντιδράσεις στὸ ἐσωτερικό του. Ὁπωσδήποτε κάτι ἄλλο συμβαίνει σκέπτονται ὅλοι καὶ περισσότερο στὰ καφενεῖα καὶ στὶς πλατεῖες, ὅπου καὶ θὰ κριθεῖ ἡ ψῆφος∙ στὶς κατηγορίες ὅτι, ἄλλες δεσμεύσεις ὑποχρεώνουν τὸν Ναπολεοντίσκο στὴν συνηγορία τῆς τρομοκρατίας, δὲν δίδεται πειστικὴ ἀπάντηση. Ὅλοι διερωτῶνται ποιὲς εἶναι οἱ δυνάμεις ποὺ δεσμεύουν τὸν πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.