Ἀγκέλα Μέρκελ στὴν Ἀθήνα

Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ πρόκειται νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Ἀθήνα στὸ τέλος τοῦ ἑπομένου μηνός, ὡς ἐκδήλωση συμπαραστάσεως πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαό, γιὰ τὴν ἔξοδο τῆς χώρας ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὸ τέλος τοῦ Μνημονίου∙ ἡ ὁλοκλήρωση τῶν σκληρῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόικα –μᾶλλον ἡ ὑποχώρηση τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων ἀπέναντι στὶς πιέσεις τῶν Εὐρωπαίων, κυρίως γιὰ τὸ τραπεζικό-, θεωρεῖται μεγάλο βῆμα γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ τὴν Εὐρωζώνη. Ἡ χώρα μας εἶχε ἐπιλεγεῖ ὡς πολιορκητικὸς κριὸς γιὰ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, μετὰ τὴν δική της χρεωκοπία σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ τὴν σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση, ἑπομένως ἐδῶ ἑορτάζεται καὶ ἡ συντριβή τους∙ διότι χαράσσει τὴν ἄλλη πορεία γιὰ τὴν Εὐρωζώνη.