Ἀναθεώρηση νομισματικοῦ

Ἡ ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος ἐτέθη ἀπ’ τὴν Ρωσία, κατὰ τὶς ἀντεγκλήσεις της μὲ τὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας∙ τὸ αἴτημα γιὰ ἀναθεώρηση εἶναι μόνιμο καὶ πιεστικὸ, μὲ πρώτην τὴν Κίνα, ἐκ μέρους τῶν Ἀναδυομένων. Ὁ Μπάρακ Ὀμπάμ εἶχε ἀποδεχθεῖ τὸ αἴτημα τὸ 2009, κατὰ τὴν διάσκεψη τῶν Εἴκοσι μεγάλων, ἀλλὰ ὑπαναχώρησε μετὰ τὴν διάσκεψη τους στὴν Νίκαια τὸ 2011 τῆς Γαλλίας, διότι εἶχε προκύψει ἡ μεγάλη νομισματικὴ ἀναταραχή, μὲ ἀφορμὴ τὸ δημοψήφισμα στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὸ εὐρώ∙ ἡ διάσκεψη ἀσχολήθηκε μὲ αὐτὸ τὸ θέμα κι ὁ πρωθυπουργός μας ἀποπέμφθηκε σκαιότατα. Τὸ ἐπαναφέρει τὸ Κρεμλίνο, ὡς ἄμεση ἀπειλή∙ οἱ Άναδυόμενοι ἔχουν πολλοὺς τρόπους ἐπιβολῆς της.