Οὐκρανία, ἄτονη κλιμάκωση

Ἡ κλιμάκωση στὴν Οὐκρανία συνεχίζεται, ἀλλὰ ἄτονη, διότι ἀποφεύγουν τὴν ὀξύτητα ἀμφότερες οἱ πλευρές∙ στὴν Κριμαία οἱ Ρωσόφωνοι διασφαλίζουν τὸν ἔλεγχο τῆς χερσονήσου κι αὐξάνουν τὶς οἰκονομικές τους σχέσεις μὲ τὴν Ρωσία, ἐπειδὴ τὸ Κίεβο ἀπέκλεισε τὶς τραπεζικὲς δοσοληψίες. Ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα συνεχίζει τὴν διπλωματικὴ ἐκστρατεία του καὶ καλεῖ τὸν Οὐκρανὸ πρωθυπουργὸ στὴν Οὐάσιγκτον, ἀλλὰ ἡ ἀναταραχὴ στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες δυσκολεύουν πολὺ τὴν ζωὴ στὸ Κίεβο καὶ στὶς δυτικὲς περιοχές, καθὼς οἱ μισθοὶ δὲν πληρώνονται καὶ παρουσιάζεται αἰσθητὴ ἔλλειψη ἀγαθῶν∙ οἱ διαδηλώσεις τῶν φιλορώσων στὸ Ντόνετς καὶ στὶς ἄλλες μεγάλες πόλεις συνεχίζονται, μὲ ἀντιπερισπασμὸ τῶν ὀλίγων φιλοκυβερνητικῶν. Τὴν ἄλλη Κυριακὴ μὲ τὸ δημοψήφισμα στὴν Κριμαία πολλὰ θὰ κριθοῦν, διότι θὰ ἀποβεῖ ὑπὲρ τῆς ἑνώσεως μὲ τὴν Ρωσία μὲ σημαντικὸ ποσοστό∙ οἱ πιέσεις τοῦ ΟΑΣΕ δὲν ἀπέδωσαν πολλά, διότι ἡ Μόσχα ἀντιτάσσει τὴν ἔρευνα τῶν ἀκροδεξιῶν ἐλευθέρων σκοπευτῶν.