Ἀναταραχὴ Μέσης Ἀνατολῆς

Ἡ ἐπέκταση τῆς ἀναταραχῆς στὴν Μέση Ἀνατολὴ ἀνησυχεῖ τὴν διεθνῆ κοινότητα, διότι ἡ κρίση στὴν Οὐκρανία ὁδήγησε σὲ εὐθεῖα ἀναμέτρηση Ἀμερικῆς καὶ Ρωσίας, μὲ προεκτάσεις στὸν ὑπόλοιπο κόσμο∙ ἡ Μόσχα θεωρεῖ ὡς βίαιη τὴν ἀνατροπὴ τοῦ Οὐκρανοῦ προέδρου καὶ καταγγέλλει καὶ τοὺς Ἀμερικανοὺς γιὰ ἐνίσχυση καὶ ὑπόθαλψη τῶν ἀκροδεξιῶν στοιχείων καὶ τῶν ἐλευθέρων σκοπευτῶν. Ὁ ἀντίκτυπος στὶς χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς μετράει περισσότερο, διότι τὸ Κρεμλίνο διαθέτει ἰσχυρὴ ἐπιρροὴ στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰράν, ὁπότε μπορεῖ νὰ ἀποτρέψει οἱαδήποτε λύση δὲν εὐνοεῖ τὰ συμφέροντά της, ἢ καὶ νὰ παρεμποδίσει ὁ,τιδήποτε προωθεῖ ἡ Οὐάσιγκτον∙ στὴ διεθνῆ σκηνὴ «δανεικὰ εἶναι πάντοτε τὰ παξιμάδια» κι ἔχει φαίνεται πολλὰ στὴ φαρέτρα της ἡ Μόσχα ὡς ἀπάντηση στὶς ἀμερικανικὲς παρεμβάσεις στὴν «περιοχή» της. Ἤδη ἡ Ρωσία ἐξασφάλισε ἰσχυρὴ παρουσία καὶ στὴν Αἴγυπτο, μὲ τὴν ὑπογραφὴ συμφωνίας γιὰ τὴν πώληση μεγάλου στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ.