ΠΑΣΟΚ, προεκτάσεις ἀπὸ ἐσωτερικά του

Τὰ ἐσωτερικὰ τοῦ ΠΑΣΟΚ προβληματίζουν πολὺ τὸ Μέγαρο Μαξίμου καὶ τοὺς πολιτικοὺς κύκλους, διότι ἀποτελεῖ τὸ δεύτερο κόμματα τῆς κυβερνητικῆς πλειοψηφίας καὶ οἱαδήποτε παρασπονδία δύναται προκαλέσει μεῖζον πολιτικὸ θέμα∙ ἡ συνδιάσκεψη γιὰ τὴν ἐλιὰ δὲν συνέβαλε στὴν συνοχὴ τοῦ κόμματος, μᾶλλον τὸ ἀντίθετο, ἐπειδὴ ἕνδεκα βουλευτές του ἀπουσίασαν, ἀλλὰ καὶ ὁ πρώην πρωθυπουργὸς καὶ πολλὰ γνωστὰ στελέχη. Οἱ φυγόκεντρες τάσεις εἶναι πολλὲς καὶ ἰσχυρές, ἀλλὰ πρὸς διάφορες κατευθύνσεις κι ἔτσι ἀρκετὲς αὐτοαναιροῦνται∙ γιὰ τοὺς βουλευτὲς τὸ κρίσιμο ζήτημά τους εἶναι ἡ διατήρηση τῆς ἕδρας τους, δηλαδὴ ἡ ἀποφυγὴ τῶν ἐκλογῶν, διότι γνωρίζουν ἄριστα ὅτι οἱ περισσότεροι δὲν θὰ ξαναδοῦν τὴν Βουλή. Αὐτὸ ὅμως ἐπιτυγχάνεται μόνο μὲ τὴν παραμονὴ τοῦ σημερινοῦ σχήματος στὴν ἐξουσία. Ἁπλὰ πράγματα.