Χρυσοῦν, Κώστα Φιλιππίδη

Ὁ ἅλτης μας τοῦ ἅλματος ἐπὶ κοντῷ Κώστας Φιλιππίδης κέρδισε τὸ χρυσοῦν μετάλλιο στοὺς Παγκόσμιους Ἀγῶνες κλειστοῦ στίβου στὸ Σότο τῆς Πολωνίας∙ σεμνὸς ὁ ἀθλητής μας γιόρτασε τίμησε τὴν Ἑλλάδα λέγοντας ὅτι τὸ ἀφιερώνει σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες. Δὲν ἦταν μικρὴ ἡ νίκη, καθὼς πέρασε μὲ τὴν πρώτη ὅλα τὰ ὕψη καὶ τὸ τελικό, 5,80 μέτρα∙ Ὁ Κώστας Φιλιππίδης διακρίνεται καὶ γιὰ τὸ ἦθος του, ἔχει τελειώσει οἰκονομικὰ στὸ Πανεπιστήμιο καὶ συνεχίζει κανονικὰ τὸ διδακτορικό του, παράλληλα μὲ τὴν προγύμνασή του στὸ ἄθλημά του. Ἀξίζει τῶν ἐπαίνων μας. Εἶναι ἡ μόνη μας διάκριση στοὺς ἀγῶνες αὐτούς, ἀλλὰ κανένας δὲν τοῦ ἔδωσε τὴν ἑλληνικὴ σημαία γιὰ νὰ γιορτάει.