Ἐξαφάνιση τοῦ Boeing 777

Ἡ πτώση στὴν θάλασσα τοῦ μαλαισιανοῦ Boeing777, στὰ ἀνοικτὰ τοῦ Νοτίου Βιετνάμ, ἐνῶ πετοῦσε ἀπ’ τὴν Κουάλα Λαμποὺρ στὸ Πεκῖνο, ὁδήγησε στὸν θάνατο 227 ἐπιβάτες καὶ 12 μέλη τοῦ πληρώματος∙ τὰ ἐξαρτήματα ποὺ ἐντοπίσθηκαν ἀπὸ βιετναμικὰ ἀεροπλάνα στὸ νότιο μέρος τῆς Θαλάσσης τῆς Κίνας, δὲν ἔχουν ἔχουν σχέση μὲ τὸ ἀεροσκάφος, ὄπως διαπίστωσαν οἱ ἀρχὲς μετὰ τὸν ἔλεγχό τους. Ἡ ἐξαφάνιση ἀποτελεῖ αἴνιγμα, διότι δὲν ἔδωσε κανένα σῆμα τὸ ἀεροσκάφος καὶ δὲν εἶχαν παρατηρήσει τίποτε ὕποπτο στὴν πτήση του∙ στὸ ἐπιβατικὸ ἐπέβαιναν 153 Κινέζοι καὶ ἄλλοι διαφόρων ἐθνικοτήτων, ἀλλὰ ἀπορία προκαλεῖ ἡ ἐπιβίβαση δύο ἀτόμων μὲ κλεμμένα διαβατήρια, χωρὶς ὅμως ἀποδείξεις, ἐξετάζεται τὸ θέμα μὲ προσοχή.