Εὐρώπη, ρόλος Γερμανίας

Ἡ ἰσορροπία στὴν Εὐρώπη καὶ ἡ ἀποτροπὴ ἀκραίων καταστάσεων ὀφείλεται στὸ μεγαλύτερο βαθμὸ στὴν σύνεση καὶ σωφροσύνη τῆς Γερμανίας∙ ἡ κρίση στὴν Οὐκρανία τὸ ἐπιβεβαίωσε, διότι ἀποδείχθηκε ἡ προσπάθεια τῶν ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν γιὰ τὴν πρόκληση σοβαρᾶς ἀναταραχῆς στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη, μὲ τὴν ἀποκοπὴ τῆς χώρας ἀπ’ τὴν ρωσικὴ σφαῖρα ἐπιρροῆς, ἀλλὰ κι ἀπ΄ τὶς ἱστορικές, θρησκευτικὲς καὶ πολιτιστικὲς ρίζες τῶν ἀνατολικῶν περιοχῶν της τουλάχιστον, ὅπου ὅλοι σχεδὸν εἶναι ρωσόφονοι. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ τήρησε οὐδέτερη στάση καὶ δὲν ἀποδέχθηκε τὴνἐπιβολὴ οἰκονομικῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Μόσχας, ὅπως πίεζε ἡ Οὐάσιγκτον, ἐνῶ κράτησε ἀνοικτὸ διάλογο μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν καὶ τὸν Ξὶ Τσιπίνγκ∙ ἡ πλειοψηφία τῶν Εὐρωπαίων ἀκολούθησε τὴν καγκελάριο, ἐνῶ οὔτε οἱ βαλτικὲς χῶρες δὲν πρότειναν τὴν ἄμεση ἐπιβολὴ κυρώσεων. Ἡ Γαλλία φαίνεται ὅτι χάνει τὴν δέσπόζουσα πολιτική της θέση, διότι ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ταυτίζεται μὲ τὴν Ἀμερική.