Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, σταθεροποιητικὲς στὴν Δύση καὶ πτωτικὲς στὴν Σαγκάη καὶ στὸ Τόκυο∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3886 δολλάρια καὶ 143,4755 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1334,25 καὶ πετρέλαιο, 107,89. Ἡ κρίση στὴν Οὐκρανία δὲν ἐπηρεάζει σχεδὸν καθόλου τοὺς ἐπενδυτές, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν ὅτι ἡ κατάσταση θὰ παραμείνει χωρὶς σοβαρὲς διεθνεῖς προεκτάσεις, ἀνεξαρτήτως τῶν ἐξελίξεων στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας∙ στὴν Ἀσία, ἡ διεύρυνση τοῦ ἐλλείμματος τοῦ ἰσοζυγίου τρεχουσῶν συναλλαγῶν τῆς Ἰαπωνίας καὶ ἡ ἐπιμονὴ τῆς Κίνας γιὰ ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος, γεννοῦν ἐρωτηματικὰ στὶς ἀγορὲς ὡς πρὸς τὸ ἐὰν θὰ διατηρήσει ἡ τελευταία ρυθμοὺς ἀναπτύξεως γύρω στὸ 7,5%. Οἱ πιέσεις τῶν οἰκολογικῶν ὀργανώσεων καὶ τῆς κοινῆς γνώμης ἐντείνονται, διότι εἶναι ἀδύνατη ἡ κυκλοφορία στὶς μεγάλεις πόλεις, ὅταν ἐπικρατεῖ ἄπνοια καὶ σκεπάζονται ἀπ’ τὸ ἀδιαπεραστο νέφος τῆς αἰθαλομίχλης∙ οἱ προειδοποιήσεις τῶν ἰατρῶν εἶναι ἄκρως ἀνησυχητικὲς γιὰ τὴν ὑγεία.