ΗΠΑ, τεῖχος ἀνεμοστροβίλων

Τὴν κατασκευὴ τείχους, γιὰ τὴν ἀνακοπὴ τῆς ἰσχύος τῶν ἀνεμοστροβίλων στὶς κεντρικὲς πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς, προτείνουν μερικοὶ εἰδικοὶ στὴν κυβέρνηση∙ τὸ σχέδιο προβλέπει τὴν ἀνέγερση τείχους ἑκατὸ μέτρων ὕψους καὶ μήκους 156 χιλιομέτρων σὲ τρεῖς περιοχές, στὴν Βόρειο Ντακότα, στὰ σύνορα Κάνσας καὶ Ὀκλαχόμα καὶ Τέξας καὶ Λουιζιάνα. Τὸ κόστος ὑπολογίζεται σὲ δέκα δις δολλάρια, ἀλλἀ ἡ ἀποτελεσματικότης του εἶναι ἀμφίβολη, διότι προβλέπει τὴν ἀνάσχεση μόνο τῆς ταχύτητος τῶν ἀνέμων, ἀλλὰ ἡ θεωρία αὐτὴ δὲν εἶναι ἀποδεκτὴ ἀπὸ ὅλους∙ τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι οἱ ἀρχὲς δὲν ἐξετάζουν τὶς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὴν διαταραχὴ τοῦ κλίματος στὰ φυσικὰ φαινόμενα, διότι ἐκτὸς ἀπ’ τοὺς ἀνεμοστροβίλους εἴχαμε φέτος καὶ τὰ συνεχῆ κύματα πολικοῦ ψύχους, λόγῳ τῆς διαταραχῆς τῶν πολικῶν κυκλικῶν ἀνέμων.