Ἰαπωνία, ἱστορικὸ ἔλλειμμα

Στὰ 15 δις δολλάρια αὐξήθηκε τὸ ἔλλειμμα τοῦ ἰσοζυγίου τρεχουσῶν συναλλαγῶν τῆς Ἰαπωνίας τὸν Ἰανουάριο, μετὰ τὴν αὔξηση στὰ τριάντα δις τοῦ ἐμπορικοῦ ἐλλείμματος∙ ἡ χώρα τοῦ ἀνατέλοντος ἡλίου ὑφίσταται ἀκόμη τὶς συνέπειες ἀπ’ τὴν καταστροφὴ τῆς Φουκουσίμα πρὸ τριετίας. Ἡ ἀντιστάθμιση τοῦ ἐμπορικοῦ ἐλλείμματος προέρχεται ἀπ’ τὴν εἰσροὴ κερδῶν τῶν ἐπενδύσεών της στὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ καὶ αὐτὲς μειώνονται, καθὼς ὑποχωρεῖ ἡ οἰκονομικὴ διείσδυσή της σὲ τρίτες χῶρες∙ οἱ ἔγκυροι ἀναλυτὲς ἐπισημαινουν ὅτι, πέραν τοῦ πολὺ σοβαροῦ ἐνεργειακοῦ προβλήματος, μετὰ τὴν διακοπὴ λειτουργίας τῶν πυρηνικῶν σταθμῶν, ἡ Ἰαπωνία χρειάζεται ἀναπροσανατολισμὸ τοῦ παραγωγικοῦ της δυναμικοῦ, ἐπειδὴ ὑστερεῖ ἀρκετὰ στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, ἀλλὰ καὶ στὸν ἀνταγωνισμὸ τῆς Κίνας καὶ τῆς Νοτίου Κορέας. Ἡ κυβέρνηση δὲν ἔχει παρουσιάσει ἐναλλακτικὴ λύση.