Ὅπλο, αὔξηση πλεονάσματος

Ἡ δημιουργία πρωτογενοῦς πλεονάσματος δύο δις εὐρὼ τὸ δίμηνο Ἰανουαρίου, Φεβρουαρίου, γίνεται τὸ βαρὺ πυροβολικὸ τῆς κυβερνήσεως στὴν ἀναμέτρησή της μὲ τὴν τρόικα∙ ὁ προϋπολογισμὸς προέβλεπε ἕνα δις, κι εἶναι χειμώκας χωρὶς τὴν μαζικὴ τουριστικὴ εἰσροή -ἂν καὶ ἀνῆλθε σὲ 30% περίπου ἡ αὔξηση τὸ δίμηνο-, καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῶν δυναμικῶν κλάδων τῆς οἰκονομίας μας. Ἡ συνετὴ στάση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν ὀφείλεται στὸ δημοσιονομικὸ πλεόνασμα καὶ στὴν ὑποχώρηση τῆς ὑφέσεως στὸ 2,3% τὸ τέταρτο τρίμηνο, γεγονὸς ποὺ σημαίνει ὅτι ἦταν ἀπὸ 1% μέχρι μηδὲν τὸν Δεκέμβριο κι ἄρα σὲ ἀνάπτυξη στὸ ἴδιο ποσοστὸ τὸν Ἰανουάριο∙ ἡ ἄνοδος στὸ Χρηματιστήριο, παρὰ τὰ ἀμφιλεγόμενα νέα τοῦ Γιουρογκρούπ, ἀντικατοπτρίζει τὴν μαζικὴ εἰσροὴ κεφαλαίων, ἀκόμη καὶ στὶς τράπεζες ποὺ ἔχουν ἀνακοινώσει αὔξηση μετοχικοῦ κεφαλαίου καὶ ποὺ πρέπει φυσιολογικὰ νὰ ὑποχωροῦν οἱ μετοχές τους στὸ μεταβατικὸ διάστημα μέχρι τὴν πραγματοποίησή της.