ΠΑΣΟΚ, ρευστὲς ἰσορροπίες

Οἱ ἰσορροπίες στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΠΑΣΟΚ παραμένουν ρευστές, μετὰ τὴν ἐλάχιστη ἀπήχηση τῆς ἐλιᾶς στὴν εὐρύτερη κοινὴ γνώμη, ἀλλὰ καὶ τὴν μηδαμινὴ ἢ τὴν ἀρνητικὴ τῶν διαφοροποιήσεων τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ καὶ τῶν φίλων του. Ἡ τεράστια πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἕνα πρᾶγμα ἀπαίχθάνεται αὐτὴ τὴν ἐποχή, τὴν πρόκληση πολιτικῆς ἀστάθειας κι ἀκόμη περισσότερο κρίσεως στὴν χώρα∙ ἡ ἀγορὰ καὶ οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι δείχνουν ἐμπιστοσύνη στὰ στοιχεῖα ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας καὶ ἀναμένουν τὰ ἀποτελέσματα τοὺς ἑπόμενους μῆνες, μὲ τὴν μαζικὴ εἰσροὴ τουριστῶν, ὅπως καταγράφουν οἱ κρατήσεις, ἀλλὰ καὶ τὴν αὐξημένη δραστηριότητα τῶν δυναμικῶν μας κλάδων, ὅπως τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας καὶ τῶν μεγάλων ἔργων. Ἡ ὑπαναχώρηση τῶν πρώην προεδρικῶν, μὲ τὴν διαβεβαίωση ὅτι δὲν προτίθενται νὰ ἀνατρέψουν τὴν κυβέρνηση, παρὰ τὴν διαφωνία τους μὲ τὸν Βενιζέλο, μετράει∙ κι ὁ ΣΥΡΙΖΑ κρατάει χαμηλοὺς τόνους, ἴσως διότι γνωρίζει τὶς ἀντιδράσεις τοῦ κόσμου.