Ἀγωγὲς οἰκογενειῶν θυμάτων

Ὁ στυγνὸς δολοφόνος τρομοκράτης ἔγραψε βιβλίο καὶ ἐπώνυμος ἐκδοτικὸς οἶκος, μὲ πλούσιες ρίζες στὴν σοσιαλιστικὴ τριακονταετία, τὸ ἐξέδωσε, ἐνῶ πλέκουν τὸ ἐγκώμιό του πολλὰ στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ ὁ ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως ἀνέφερε τὴν δυνατότητα τῶν οἰκογενειῶν τῶν θυμάτων νὰ ἀσκήσουν ἀγωγὲς κατὰ τοῦ τρομοκράτου καὶ τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου καὶ νὰ ζητήσουν ἀποζημιώσεις, ἀναλόγως πρὸς τὴν περίπτωση. Ἡ νομοθεσία τὸ προβλέπει κι ἐπιτρέπει αὐτὴν τὴν δυνατότητα, ὁπότε τὸ δικαστήριο, κατὰ τὶς διατάξεις περὶ παρανόμου πλουτισμοῦ, θὰ τὶς καταλογίσει∙ κι αὐτὸ ἐπειδή, τόσο ὁ δολοφόνος ὅσο καὶ ὁ ἐκδότης κερδίζουν οὐκ ὀλίγα ἀπ’ τὴν ἐκτέλεση τῶν θυμάτων. Δεκάδες εἶναι τὰ θύματα, ὁπότε ἀνάλογα προβλέπεται ὅτι θὰ εἶναι τὰ ποσά.