Πρὸς πανορθόδοξο σύνοδο

Τὴν σύγκληση πανορθοδόξου συνόδου ἀποφάσισε ὁ Οἰκουμενικὸς πατριάρχης γιὰ τὸ 2016 στὴν ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Εἰρήνης στὴν Κωνσταντινούπολη∙ ἡ ἀπόφαση ἐλήφθη κατὰ τὴν σύναξη ὅλων τῶν πρωθιερέων τῶν ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὸ Φανάρι εἰς τὸν Ἅγιον Γεώργιον. Θὰ προηγηθοῦν προπαρασκευαστικὲς συνάξεις τῶν ἐκπροσώπων τῶν ἐκκλησιῶν, γιὰ τὴν προετοιμασία τῶν θεμάτων τῆς συνόδου∙ πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη πανορθόδξο σύνοδο μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἀναμένεται μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον, διότι θὰ προετοιμάσει τὸν διάλογο μὲ τὶς ἐκκλησίες τῶν ἄλλων χριστιανικῶν δογμάτων. Ἡ ἀπόφαση ἦταν δύσκολη, διότι τὶς συνόδους τὶς συγκαλοῦσε ὁ αὐτοκράτωρ, ὄχι ὁ πατριάρχης∙ ἀνάλαβε τὴν εὐθύνη ὁ Βαρθολομαῖος ὡς πρῶτος τῇ τάξει.