Ζωντανὸς ὁ Γιαννουκόβιτς

Παραμένω ζωντανὸς καὶ θὰ ἐπιστρέψω ὡς νόμιμος πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας, ὑπογράμμισε ὁ Βίκτωρ Γιαννιυκόβιτς σὲ συνέντευξη στὴ ρωσικὴ πόλη Ροστώφ∙ χαρακτηριστικὰ ἐπέμεινε ὅτι νεοφασιστικὲς δυνάμεις ἀσκοῦν τὴν ἐξουσία στὸ Κίεβο καὶ ἀπομάκρυναν τὴν ἡγεσία τοῦ στρατεύματος, ἀντικαθιστώντας την μὲ ἀκραίους ἐθνικιστὲς ποὺ στρατολογοῦν ὕποπτα στοιχεῖα καὶ συστήνουν παραστρατωτικὰ τάγματα. Τόνισε δὲ ὅτι εἶναι παρὼν καὶ ἀσκεῖ τὰ καθήκοντά του∙ ἡ παρέμβασή του θεωρεῖται ὡς ἀπάντηση στὴν δυτικὴ προπαγάνδα, ὅτι εἶναι νόμιμη ἡ κυβέρνηση τῆς Οὐκρανίας, ἐνῶ ἡ ἀναφορά του στὴν ἀλλαγὴ τῆς στρατιωτικῆς ἡγεσίας κρίνεται καὶ ὡς ἐκδήλωση ἀλληλεγγύης πρὸς τοὺς στρατιωτικοὺς ποὺ προέρχονται ἀπ’ τὶς ρωσόφωνες ἐπαρχίες, ἡ ἀπειλὴ γιὰ ἐπέκταση τοῦ ἀποσχιστικοῦ φαινομένου τῆς Κριμαίας ἐμφανέστατη, ὅπου ἡ Βουλή της ψήφισε τὴν ἀνεξαρτησία της.