Ἐξοπλιστικά, ἀνακρίσεις νέων προσώπων

Οἱ ἀνακριτὲς τῶν ἐξοπλιστικῶν προγραμμάτων στρέφουν τὴν προσοχή τους στὸν Γιάννο Παπαντωνίου, γιὰ τὴν διαχείριση τῶν κονδυλίων στὴν θητεία του, 2002-2004∙ ἤδη κάλεσαν τὴν σύζυγό του γιὰ τὸν περίφημο λογαρισμὸ τοῦ 1,3 ἑκατομμυρίων εὐρὼ καὶ ζήτησαν τὴν ἐξουσιοδότησή της γιὰ τὸ ἄνοιγμά του, τὴν ὁποία καὶ ἔδωσε. Ἡ ἐξέλιξη αὐτὴ σημαίνει ὅτι συνεχίζονται οἱ ἀνακρίσεις, ὅπως καὶ στὰ ἄλλα, τραπεζικὰ καὶ ταχυδρομικά, ἐνῶ καὶ στὴν ὑπόθεση τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς οἱ δύο ἀνακριτὲς δὲν ἔχουν σταματήσει καθόλου καὶ ἀναμένεται καὶ ἡ δίκη γιὰ τὴν λίστα Λαγκάρντ∙ ἡ προεκλογικὴ περίοδος τώρα ἀρχίζει καὶ θὰ τὴν ἀπασχολήσουν τὰ σκάνδαλα περισσότερο, ἐπειδὴ ἡ τρόικα μᾶλλον γίνεται παρελθὸν ἢ γραφικὴ ἀνάμνησή της. Ἡ δυναμικὴ τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας ἐνδιαφέρει τοὺς πάντες.