Πρωθυπουργός, ἀνυποχώρητος

Ὁ πρωθυπουργὸς παραμένει ἀνυποχώρητος, γιὰ τὴν διάθεση τοῦ 70% τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος στὰ χαμηλὰ εἰσοδήματα, καὶ ἀπειλεῖ μὲ διακοπὴ τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόικα, ἂν δὲν ὑποχωρήσει∙ τὸ πρόβλημα εἶναι πολιτικό, ἐνῶ μεγάλο ἐπιχείρημα τῆς κυβερνήσεως εἶναι πλέον τὸ δύο δις εὐρὼ πλεόνασμα καὶ τὸν Ἰανουάριο-Φεβρουάριο. Οἱ διαπραγματεύσεις ἐπαναλαμβάνονται σήμερα, μὲ προοπτικὴ ὁλοκληρώσεώς τους μέχρι τὴν Κυριακή∙ ἐὰν δὲν ὁλοκληρθοῦν, τότε τὸ ζήτημα παραπέμπεται σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο καὶ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἔχει τὴν διαβεβαίωση τοῦ Βερολίνου, ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπιβεβλημένη στάση. Ὅλοι ἀναγνωρίζουν τὴν ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ λήψη μέτρων, ὅπως ἡ διανομὴ τοῦ πλεονάσματος, γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ψυχολογίας ἀνατάσεως τῆς ἀγορᾶς∙ ἡ διαφορὰ τῆς προσεγγίσεως τοῦ προβλήματος ἔχει σημασία, ὡς ἐπίσημη δικαιολογία, πέραν τῶν ὑπογείων κινήσεων τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἀναγνωρίζουν ὅτι δὲν εἶναι στιγμὴ μετωπικῆς ἀναμετρήσεως μαζί τους.