ΣΥΡΙΖΑ, ἀνάμιξη ἀκροδεξιᾶς

Ἡ σημερινὴ ψηφοφορία στὴ Βουλή, γιὰ τὴν ἄρση τῆς ἀσυλίας βουλευτῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ἔχει προκαλέσει μεῖζον πρόβλοημα στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, διότι καὶ μερικοὶ κορυφαῖοι θέλουν νὰ καταψηφίσουν, παρὰ τὴν κομματικὴ γραμμή∙ στὴν πράξη ἐπαναφέρεται τὸ ζήτημα καὶ μὲ τὶς προηγούμενες ἀντίστοιχες ψηφοφορίες, ὅταν πάλι κάποιοι ἐπώνυμοι βουλευτές του ἀπεῖχαν ἐπιδεκτικὰ. Ὁ Ναπολεοντίσκος διαπιστώνει ὅτι, ἀδυνατεῖ νὰ θέσει ὑπὸ ἔλεγχο τὴν ὁμάδα του καὶ μάλιστα παραμονὲς ἐκλογῶν, μὲ ὅ,τι αὐτὸ σημαίνει γιὰ τὴν συνοχὴ τοῦ κόμματός του, ὅταν μάλιστα ἔχει ἀπέναντί του καὶ τὴν Ἀριστερὴ Πλατφόρμα, ἀλλὰ ὄχι στὸ θέμα αὐτό∙ στὴν κοινὴ γνώμη ὁ ἀπόηχος εἶναι ἀκόμη χειρότερος, διότι δείχνει περίεργη ἀνοχὴ πρὸς τὰ φασιστικὰ φαινομενα -ἀκόμη κι ἀπ’ τὸν Γραμματέα τῆς Κοινοβουλευτικῆς του Ὁμάδος-, ἐνῶ κυκλοφοροῦν τόσα γιὰ τὶς ὑπόγειες διασυνδέσεις τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων καὶ ἀκροδεξιᾶς, ἀπευθείας εἴτε μέσῳ τῶν κυκλωμάτων τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου.