Παιχνίδια τῆς διαπλοκῆς

Ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκή μετὰ τὴν ἀπώλεια τοῦ ἀπολύτου ἐλέγχου τῆς χώρας–μετὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ Μνημονίου μὲ τὴν σύμπραξη τοῦ σοσιαλιστοῦ πρωθυπουργοῦ- χάρις στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ἔχει ἐξαγριωθεῖ∙ τὸ θεωροῦσαν δεδομένο ὅτι εἶχαν ὑπὸ τὴν ἐξουσία τους τὴν πολιτικὴ ζωή, ἀλλὰ διαπιστώνουν, ὅτι τὰ σχέδιά τους ἀπέτυχαν οἰκτρῶς καὶ ἐξουθενώθησαν. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ σέρνεται, χάρις στὶς χαλκευμένες δημοσκοπήσεις, κι οἱ ἄλλοι εἶναι χαμένοι∙ ἔτσι ἀντέγραψαν τὸ ἰταλικὸ πείραμα, μὲ τὴν ἀνακάλυψη νέων προσώπων, πάντα μέσα ἀπ’ τὴν διαπλοκή. Τοὺς ἔντυσαν καταλλήλεως, τοὺς ἔδωσαν γιὰ βοήθεια καὶ διαφημιστὲς τῆς δικτατορίας καὶ περιμένουν∙ χαμένος κόπος, ἂν καὶ δὲν ἔχουν πολλὲς ἄλλες δυνατότητες. Ἡ ψυχολογία τῆς ἀνατάσεως ἀλλάζει τὰ πάντα.