Τὸ μὴν πράττειν ἐπίφθονον

Μετὰ τὴν δημοσίευση τῶν νόμων του ὁ Σόλων ἀντιμετώπιζε τὶς πιέσεις τῶν φίλων του καὶ ἄλλων γιὰ ἀλλαγές τους ἢτοι γιὰ προσωπικοὺς λόγους εἲτε ὄχι∙ ὅλοι εἶχαν παράπονο γιὰ κάποια διάταξη, διότι ἄλλαζε ἐκ θεμελίων τὴν ζωὴ τῶν Ἀθηναίων. «Πλεῖστοι δ’ ἦσαν οἱ πυνθανόμενοι καὶ ἀνακρίνοντες καὶ κελεύοντες αὐτόν»∙ πάρα πολλοὶ δὲ ἦταν ὅσοι ζητοῦσαν πληροφορίες καὶ ἀναλύσεις ποὺ τὸν παρακαλοῦσαν. «Ὅπως ἕκαστον ἔχει καὶ πρὸς ἣν κεῖται διάνοιαν ἐπεκδιδάσκειν καὶ σαφηνίζειν»∙ πὼς ταιριάζουν στὸν καθένα οἱ διατάξεις των καὶ νὰ τὶς ἐπεξηγήσει καὶ δειασαφηνίσει. «Ὁρῶν, ὅτι ταῦτα καὶ τὸ πράττειν ἄτοπον καὶ τὸ μὴ πράττειν ἐπίφθονον»∙ παρατήρησε, ὅτι γιὰ αὐτὰ καὶ τὸ νὰ μὴν ἀπαντάει δἒν ἦταν πρέπον, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐνεργήσει ὅπως τοῦ ζητούσαν ἦταν ἀξιοκατάκριτο. Ὅπως συμβαίνει πάντοτε σὲ μεγάλες κοινωνικὲς ἀλλαγές, ὅλοι ἔχουν παράπονο, παρ’ ὅτι τὶς ζητοῦσαν∙ κάτι τοὺς φταίει πάντοτε.