Οὐκρανία, νέα κλιμάκωση

Ἡ κλιμάκωση τῆς ρωσοδυτικῆς ἐντάσεως, μὲ ἀφορμὴ το δημοψήφισμα στὴν Κριμαία συνεχίζεται , καθὼς οἱ Ἑπτὰ μεγάλοι ἀπηύθυναν προειδοποίηση στὴ Μόσχα νὰ ἀναστείλει τὴν διεξαγωγή του καὶ νὰ ἀρχίσει διαπραγματεύσεις μὲ τὴν Οὐκρανία∙ ἡ Ρωσία ἀπέρριψε τὴν προειδοποίηση, καὶ ἐπέμεινε ὅτι τὸ δημοψήφισμα εἶναι νόμιμο. Ἡ χθεσινὴ συνάντηση Μπάρακ Ὀμπάμα καὶ Ἀλεξάνδρου Γιάτσενουκ δὲν ἀλλάζει καὶ πολὺ τὰ πράγματα, διότι οἱ κυρώσεις τῶν Δυτικῶν δὲν θεωροῦνται πολὺ οὐσιαστικές, ἐνῶ παραμένουν οἱ διαφωνίες μεταξύ τους∙ ἡ βοήθεια δίδεται ὑπὸ ὅρους, καὶ δὲν καλύπτει τὶς ἐκρηκτικὲς ἀνάγκες τοῦ πληθυσμοῦ στὸ Κίεβο καὶ στὶς δυτικὲς περιοχές, ἐπειδὴ οἱ πλούσιες ἀνατολικὲς ἐλάχιστα συνεργάζονται μαζί τους στὰ οἰκονομικὰ καὶ στὴν ἀποστολὴ ἐσόδων. Ὁ ἐξοπλισμὸς παραστρατιωτικῶν ταγμάτων καὶ ὁ παραμερισμὸς τοῦ τακτικοῦ στρατοῦ ἀπ’ τὴν μεταβατικὴ κυβέρνηση ἔχει ἐξαγριώσει τοὺς Ρωσόφωνους∙ αὐτοὶ ἀπειλοῦν μὲ ἀντίστοιχα μέτρα, μὲ τὴν ἀπειλὴ ἐμφυλίου πολέμου ἀρκετὰ πιθανή.