Γερουσία γιὰ ὑποκλοπὲς

Ἐπίθεση κατὰ τῆς ΣΙΑ, γιὰ τὶς παρακολουθήσεις τηλεφώνων μελῶν τοῦ Κογκρέσσου, ἐξαπέλυσε ἡ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Γερουσίας, ἀναφερόμενη στὶς άποικαλύψεις γιὰ τὴν δράση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν∙ τὸ ἐνδιαφέρον ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ πρόεδρος εἶναι Δημοκρατικὴ καὶ φίλᾳ προσκείμενη πρὸς τὸν Λευκὸ Οἶκο. Ἡ πολιτικὴ διαστάση μετράει, ἐπειδὴ γίνεται σὲ μιὰ στιγμὴ ἀδυναμίας τοῦ προέδρου, μὲ δεδομένη τὴν ἀναποτελεσματικότητα τῆς πολιτικῆς του κατὰ τῆς Ρωσίας στὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας, κατὰ τοὺς παρατηρητὲς τῆς Οὐάσιγκτον∙ τὸ Κογκρέσσο ψήφισε μὴ δεσμευτικὴ ἀπόφαση γιὰ τὴν ἐπιβολὴ κυρώσεων κατὰ τῆς Μόσχας καὶ τὴν ἐκδίωξή της ἀπ’ τὴν ὁμάδα τῶν Ὀκτὼ μεγάλων, ἀλλὰ ὅλοι γνωρίζουν ὅτι αὐτὰ εἶναι εὐσεβεῖς πόθοι∙ οἱ ἔγκυροι παρατηρητὲς προβλέπουν τὴν ἀποτυχία τῆς ἀκολουθουμένης πολιτικῆς τοῦ προέδρου.