Συμφωνία μέχρι τὴν Κυριακὴ

Ρεαλιστικὴ θωροῦμε τὴν ἐπίτευξη συμφωνίας μὲ τὴν τρόικα μέχρι τὴν Κυριακή, δήλωσε ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κυβερνήσεως, μετὰ τὴν δίωρη συνεργασία του μὲ τὸν πρωθυπουργὸ χθὲς τὸ βράδυ, στὴν ὁποία πήρε μέρος καὶ ὁ ὑπουργὸς Οἰκονιμικῶν∙ οἱ ἀρχηγοὶ τῶν συγκυβερνώντων κομμάτων ἔκαναν γενικὴ ἀνασκόπηση τῆς καταστάσεως καὶ τῶν πλεονεκτημάτων ποὺ ἔχει ἡ Ἑλλάδα, χάρις στὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα, τὸ ὁποῖο συνεχίζεται καὶ αὐξάνεται καὶ τὸ τρέχον ἔτος, ἀλλὰ καὶ τῶν διεθνῶν ἐξελίξεων, ἰδιαιτέρως στὴν Οὐκρανία ποὺ ἐνδιαφέρουν τὴν χώρα μας, ὄχι μόνο ὡς προεδρευούσης τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ὁμογένεια στὴν περιοχὴ καὶ γιὰ τὶς στενές σχέσεις μας μὲ τὴν Ρωσία. Ἄλλωστε ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν θὰ πάρει μέρος τὴν Δευτέρα στὸ Συμβούλιο τῶν ὑπουργῶν τῆς Εὐρώπης, ὅπου θὰ συζητηθοῦν οἱ κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας, ἀφοῦ θὰ ἔχουν ἀνακοινωθεῖ τὰ θετικὰ ἀποτελέσματα τοῦ δημοψηφίσματος στὴν Κριμαία.