Σκληρὲς διαπραγματεύσεις

Οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόικα προβλέπονται πολὺ σκληρὲς τὸ τριήμερο καὶ μὲ αἴσια κατάληξη, ἂν καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων δὲν ἐμφανίζεται πρόθυμος ἐγκαταλείψειν τὸ σχέδιό του ὑπονομεύσεως τῆς ἀνακάμψεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας∙ οἱ περισσότερες ἀντιρρήσεις του εἶναι κατάφωρα ἀβάσιμες καὶ γιὰ θέματα ποὺ ἔχει συμφωνήσει ὁ ἴδιος ἀπ’ τὸ Φθινόπωρο, ἀλλὰ τότε προέβλεπε μηδαμινὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα ἢ καὶ ἔλλειμμα, καὶ πίστευε ὅτι εἶχε τὸν ἔλεγχο τῆς χώρας καὶ τὴν ὑπεροπτικὴ δυνατότητα ἐντολῶν, ὅπως ἔκανε τὴν τετραετία. Ὅλα ἀνετράπησαν μὲ τὸ πλεόνασμα καὶ τὴν ὑποχώρηση στὸ μηδὲν σχεδὸν τῆς ὑφέσεως τὸν Δεκέμβριο, ὁπότε ἡ χώρα ἀπέκτησε ἄλλη δυναμική∙ ἡ κρίση στὴν Οὐκρανία καθιστοῦν πιὸ εὐέλικτη τὴν στάση τῶν Εὐρωπαίων, ἐπειδὴ προβάλλεται ὑποτίθεται ἡ ἀναμέτρηση Δύσεως καὶ Ρωσίας, μὲ ἀναγκαία τὴν συνοχὴ τῆς πρώτης. Τὶς συνέπειές της πληρώνει ἡ χώρα μας, ἀλλὰ μόνο παροδικά, διότι ὁλοκληρώνονται οἱ διαπραγματεύσεις.