Οὐκρανία, πόλεμος δηλώσεων

Σὲ ψυχολογικὸ πόλεμο ἐπιδίδονται Δυτικοὶ καὶ Ρῶσοι στὸ οὐκρανικό, ἀποφεύγοντες ὅμως προκλήσεις∙ οἱ ἀπειλὲς τῆς Δὐσεως γιὰ κυρώσεις περιορίζονται σὲ φυσικὰ πρόσωπα, κι ὄχι στὴν οἰκονομία, ἐνῶ ἡ Μόσχα ἐπισείει ἴδιας βαρύτητος ἀντίμετρα, ἀλλὰ καὶ προδιαγράφει τὴν ἐνσωμάτωση τῆς Κριμαίας περὶ τὰ τέλη Μαρτίου. Ἡ Οὐάσιγκτον χαμηλώνει τοὺς τόνους καὶ στέλνει τὸ Τζὼν Κέρρυ γιὰ συνάντηση μὲ τὸν Σεργκέι Λαβρὼφ σήμερα στὸ Λονδίνο, διατηρώντας ἀνοικτὸ τὸν δίαυλο ἐπικοινωνίας∙ οἱ ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως συναντῶνται τὴν Δευτέρα, ἀφοῦ θὰ ἔχει γίνει τὸ δημοψήφισμα στὴν Κριμαία, μᾶλλον γιὰ τὴν συμφωνία σὲ κάποιες δευτερευούσης σημασίας κυρώσεις. Ὅλοι γνωρίζουν ὅτι τὸ κρίσιμο πρόβλημα εἶναι οἱ ἀνατολικὲς ρωσόφωνες ἐπαρχίες, μετὰ τὴν σύσταση Ἐθνοφυλακῆς στὸ Κίεβο, μὲ τὴν παράκαμψη τοῦ τακτικοῦ στρατοῦ∙ οἱ Ρωσόφωνοι ἀξιωματικοὶ καὶ οἱ ἁπλοὶ κάτοικοι θεωροῦν τὸ σῶμα ὡς τάγματα ἐφόδου τοῦ νεοφαιστικοῦ καθεστῶτος καὶ ἑτοιμάζονται νὰ ἀντιδράσουν.