Γαλλία, ὑποκλοπὲς Σαρκοζὺ

Ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση παραδέχθηκε ὅτι ἔκανε ἀπὸ πέρυσι παρακολουθήσεις τῶν τηλεφωνικῶν συνομιλιῶν τοῦ πρώην προέδρου τῆς Δημοκρατίας, μὲ ἀφορμὴ τὶς ἀνακρίσεις γιὰ τὶς δαπάνες τῆς τελευταίας προεκλογικῆς ἐκστρατείας∙ οἱ δικαιολογίες δὲν ἦταν καθόλου πειστικὲς κι ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση ζητάει τὴν παραίτηση τουλάχιστον τῆς ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης. Ἡ Κριστὶν Τωμπιρὰ δὲν παραιτήθηκε κι ἐπικαλέσθηκε δύο ἔγγραφα τῶν ἀνακριτικῶν ἀρχῶν, τὰ ὁποῖα ὅμως θεωρήθηκαν ἄσχετα ἀπ’ τοὺς παρατηρητὲς καὶ τὸ πρόβλημα παραμένει ὀξύτατο∙ τὸ ζήτημα ὅμως εἶναι ὅτι τὸ σκάνδαλο ξέσπασε στὴν χειρότερη στιγμὴ γιὰ τὸ Γάλλο πρόεδρο, μὲ τὴν δημοτικότητά του στὸ 17%, τὶς περιφερειακὲς ἐκλογὲς σὲ τρεῖς ἑβδομάδες καὶ τὶς εὐρωεπαϊκὲς ἀκολουθεῖν. Ὅ,τι καὶ νὰ κάνει πολὺ δύσκολα ἀντιστρέφει τὸ κλίμα, μὲ τὸ Σοσιαλιστικὸ κόμμα στὴν τρίτη θέση.