Τουρκία, ἄλλοι δύο νεκροὶ

Ὁ ἀπολογισμὸς τῶν διαδηλώσεων στὴν Τουρκία, κατὰ τὴν προχθεσινὴ κηδεία τοῦ ἐφήβου Ἐλβὰν Μπαρκίν, στὴν Κωνσταντινούπολη, ἦταν δύο νεκροὶ καὶ ἑκατοντάδες τραυματίες σὲ 32 πόλεις τῆς χώρας∙ οἱ συγκρούσεις ἦταν σκληρές, μὲ τὸν πρῶτο νεκρὸ στὴν Πόλη, ἕναν νεαρὸ φοιτητή, καὶ τὸν δεύτερο στὴν Ἀνατολία, ἕναν ἀστυνομικὸ ἀπὸ καρδιακὴ προσβολὴ κατὰ τὴν διάρκεια τῶν συγκρούσεων μὲ τοὺς διαδηλωτές. Ἡ Τουρκία εἰσέρχεται σὲ νέο κύκλο συγκρούσεων, τουλάχιστον κατὰ τὶς νέες κηδεῖες, ἐνῶ ἡ ἀγανάκτηση γιὰ τὰ σκάνδαλα δὲν ἔχει ὐποχωρήσει, μὲ τοὺς διαδηλωτὲς νὰ φωνάζουν, «κλέφτη Ἐρντογάν»∙ οἱ ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία εἶναι πολὺ σοβαρές, διότι ἀρχίζει ἡ τουριστικὴ περίοδος καὶ πολλοὶ ἀκυρώνουν τὴν ἐπίσκεψή τους στὴν χώρα. Ἡ διέξοδος δὲν φαίνεται καθόλου εὔκολη γιὰ τὸν Ταχὶπ Ἐρντογάν.