Ὁλονύκτιες διαβουλεύσεις

Οἱ διαβοιυλεύσεις μὲ τὴν τρόικα συνεχίζονταν ὅλη τὴν νύκτα, καθὼς ὁ Πωλ Τόμσεν ἐπιθυμεῖ διατηρῆσαι τὸν ἔλεγχο τῆς ἑλληνικὴς οἰκονομίας πάσῃ θυσίᾳ∙ φαίνεται ὅμως ὅτι ἔχει κάνει ἀρκετὲς παραχωρήσεις, ἐπειδὴ ἔχει ἀποκαλυφθεῖ ὁ ὑπονομευτικός του ρόλος στοὺς Εὐρωπαίους κι ἐπειδὴ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ διατηρεῖ ἀνοικτὸ τὸν διάλογο μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν, ἐνῶ οἱ Ἀμερικανοὶ ὑποχωροῦν στὸ οὐκρανικό. Οἱ διαφορὲς εἶναι περισσότερο γιὰ λόγους «γοήτρου» ἢ δολιοφθορᾶς τῆς οἰκονομίας μας, ὅταν πιέζουν, ὅτι ἡ διανομὴ τοῦ πλεονάσματος πρέπει νὰ περιορισθεῖ σὲ τριακόσια ἢ τετρακόσια ἑκατομμύρια, ἀναιρώντας τὴν ὑπογραφή τους τοῦ Νοεμβρίου 2012∙ τὸ πιθανώτερο εἶναι παρέμβαση τοῦ Βερολίνου, ἐὰν ἐπιμείνουν στὶς προκλητικὲς αὐτὲς θέσεις, διότι δὲν ὑπὲρ τῆς κυβερνήσεως ἡ διανομή, ἀλλὰ προσφέρει σημαντικὴ βοήθεια στὴν ψυχολογία ἀνατάσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅτι οἱ θυσίες του ἔχουν ἁπτὸ ἀντίκρυσμα. Οἱ δουλεῖες τῆς τετραετίας ἀποδεικνύονται πολὺ περισσότερες ἀπὸ ὅσες φαίνονταν στὴν ἀρχή.